Ayasofya İsmi Nereden Geliyor?

Ayasofya İsmi Nereden Gelir?

Ayasofya  Dünyanın en önemli tarih miraslarından biri olarak gösterilmektedir. 15 yüzyıl boyunca ayakta duran bu yapıt, sanat tarihi ve mimarlık dünyasının da başyapıtları arasında yer almaktadır.

Ayasofya, Bizans İmparatoru I. Jüstinyen tarafından MS 532 – 537 yılları arasında patrik katedrali olarak inşa ettirilmiştir. 1453 yılında ise Osmanlı Hükümdarı Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethetmesiyle beraber camiye dönüştürüldü.

Ayasofya ismi Yunanca “Aya” ve “Sofya” kelimelerinin birleşmesi ile oluşmuştur. Yunancada  Aya kelimesi “Kutsal Azize”, Sofya kelimesi “Bilgelik” anlamına gelmektedir. Ayasofya isminin anlamı “Kutsal Bilgelik”, “İlahi Bilgelik” demektir.

Where does the name of Hagia Sophia come from?

Hagia Sophia is shown as one of the most important historical heritage in the world. Standing for 15 centuries, this work is among the masterpieces of the art history and architecture world.

Hagia Sophia was built by the Byzantine Emperor Justinian I. between 532 and 537 AD as a patriarchal cathedral. In 1453, when the Ottoman Sultan Fatih Sultan Mehmet conquered Istanbul, it was transformed into a mosque.

The name of Hagia Sophia was formed by the combination of the Greek words “Aya” and “Sofia”. In Greek the word Aya means “Holy Saint” and the word Sofia means “Wisdom”. The meaning of the name Hagia Sophia means “Holy Wisdom”, “Divine Wisdom”.

🔥160 Görüntülenme